субота, 26. април 2014.

Između odgovora
da
bilo bi sjajno
u našem mestu
posmatrati te kuće
koje u mraku
koje u tišini
svetle

gledajući ka horizontu
sa moje terase
zamišljam još jedno svetlo
trenutak inspiracije
koji se retko pruža
kao posle kiše
otvorena ruža

i ulazak tako nem
da tišinu ne para
razuzdanim umom

da li ćeš doći
ili ćete neko svojim pogledom krasti
znam
negde između odgovora
leži pitanje