четвртак, 01. мај 2014.

Dva slepa mišadva slepa miša
na tavanici jazbine
vise
jedan od njih padne
pa se popne
ne zastane

ljudi misle
da su vrane
ta dva slepa miša
dok ne svane

njima Mesec kao Sunce
od ljubavi strašno krešte
pa se tako zovu sebi
da nikada ne pogreše

neće sebi tražiti mane
znaju kako bole rane

ta dva slepa miša